வாசகர்களின் கவனத்துக்கான முக்கிய அறிவித்தல்

Blue_Notice_Sign_Lஎமது இணையத்தளமான http://www.kkyyouth.wordpress.com 2014 ஜனவரி 31ம் திகதி முதல் http://www.slyouths.com என புதிய வடிவமைப்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டிருக்கின்றது.

எனவே எமது முந்திய பதிவுகள் அனைத்தையும் வாசகர்கள் kkyyouth.wordpress.com என்ற இத்தளத்தில் பார்வையிட முடிவதுடன் எமது புதிய பதிவுகள் அனைத்தையும் slyouths.com மூலமாக பார்வையிடலாம்.

kkyyouth.wordpress.com இல் முந்திய பதிவுகளை பார்வையிட மட்டும் என்பதையும் இங்கு புதிய பதிவுகள் இடப்படவோ இங்கு இடப்படும் வாசகர் கருத்துக்கள் பிரசுரிக்கப்படவோ மாட்டாது என்பதையும் வாசகர்களுக்கு அறியத் தருகிறோம்.

Note : வாசகர்களாகிய உங்களது ஆலோசனைகளையும், கருத்துக்களையும் slyouths@yahoo.com என்ற மின் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும்.

அன்புடன்,
SLyouthS நிருவாகம்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s